Kotobukiya Muv Luv Alternative Total Eclipse: Takemikaduchi Type-00F Takamura Yui Ki Ver 1.5 Plastic Model Kit | Galactic Toys & Collectibles

Kotobukiya Muv Luv Alternative Total Eclipse: Takemikaduchi Type-00F Takamura Yui Ki Ver 1.5 Plastic Model Kit

SKU: 190526044838
$ 49.95
$ 59.95
$ 49.95
Hurry up! only 8 left
Subtotal: $ 49.95
Kotobukiya Muv Luv Alternative Total Eclipse: Takemikaduchi Type-00F Takamura Yui Ki Ver 1.5 Plastic Model Kit | Galactic Toys & Collectibles

Kotobukiya Muv Luv Alternative Total Eclipse: Takemikaduchi Type-00F Takamura Yui Ki Ver 1.5 Plastic Model Kit

$ 59.95 $ 49.95

Kotobukiya Muv Luv Alternative Total Eclipse: Takemikaduchi Type-00F Takamura Yui Ki Ver 1.5 Plastic Model Kit

$ 59.95 $ 49.95