Taito Jujutsu Kaisen Itadori Yuji 6" Figure Statue | Galactic Toys & Collectibles
Taito Jujutsu Kaisen Itadori Yuji 6" Figure Statue | Galactic Toys & Collectibles
Taito Jujutsu Kaisen Itadori Yuji 6" Figure Statue | Galactic Toys & Collectibles
Taito Jujutsu Kaisen Itadori Yuji 6" Figure Statue | Galactic Toys & Collectibles

Taito Jujutsu Kaisen Itadori Yuji 6-inch Figure Statue

SKU: 2204513444001
$ 9.95
$ 24.95
$ 9.95
Hurry up! only 20 left
Subtotal: $ 9.95
Taito Jujutsu Kaisen Itadori Yuji 6" Figure Statue | Galactic Toys & Collectibles

Taito Jujutsu Kaisen Itadori Yuji 6-inch Figure Statue

$ 24.95 $ 9.95

Taito Jujutsu Kaisen Itadori Yuji 6-inch Figure Statue

$ 24.95 $ 9.95