Takara Tomy Pokémon Kimi Ni Kimeta PT Blastoise Plush

$ 33.95 Regular price $ 34.95
Type: Plush Figure
SKU: 4904790713811
Takara Tomy Pokémon Kimi Ni Kimeta PT Blastoise Plush