Bandai HGUC Z Gundam NRX-055 Baund Doc (Gates Capa Custom) HG 1/144 Model

$ 94.95 Regular price $ 104.95
Type: Gundam HG
SKU: 4573102621887
HGUC Z Gundam NRX-055 Baund Doc (Gates Capa Custom) Premium Bandai Limited.