Furyu Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) Giyu Tomioka Nichirin Blade 19"

$ 37.95
Type: Toys
SKU: 735203692010
Furyu Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) Giyu Tomioka Nichirin Blade 19". This is NOT a 1/1 scale model.