Kotobukiya Frame Arms Jive RF-12/B Second Jive RE2 1/100 Scale Model Kit
Kotobukiya Frame Arms Jive RF-12/B Second Jive RE2 1/100 Scale Model Kit
Kotobukiya Frame Arms Jive RF-12/B Second Jive RE2 1/100 Scale Model Kit
Kotobukiya Frame Arms Jive RF-12/B Second Jive RE2 1/100 Scale Model Kit

Kotobukiya Frame Arms Jive RF-12/B Second Jive RE2 1/100 Scale Model Kit

SKU: 4934054033218
$ 34.95
$ 45.95
$ 34.95
Hurry up! only 15 left
Subtotal: $ 34.95
Kotobukiya Frame Arms Jive RF-12/B Second Jive RE2 1/100 Scale Model Kit

Kotobukiya Frame Arms Jive RF-12/B Second Jive RE2 1/100 Scale Model Kit

$ 45.95 $ 34.95

Kotobukiya Frame Arms Jive RF-12/B Second Jive RE2 1/100 Scale Model Kit

$ 45.95 $ 34.95