Kotobukiya Frame Arms Type 48 Model 2 Kagutsuchi Otsu Sniper :RE2 Gustavii 1/100 Scale Model Kit
Kotobukiya Frame Arms Type 48 Model 2 Kagutsuchi Otsu Sniper :RE2 Gustavii 1/100 Scale Model Kit
Kotobukiya Frame Arms Type 48 Model 2 Kagutsuchi Otsu Sniper :RE2 Gustavii 1/100 Scale Model Kit
Kotobukiya Frame Arms Type 48 Model 2 Kagutsuchi Otsu Sniper :RE2 Gustavii 1/100 Scale Model Kit

Kotobukiya Frame Arms Type 48 Model 2 Kagutsuchi Otsu Sniper :RE2 Gustavii 1/100 Scale Model Kit

SKU: 4934054035465
$ 39.95
$ 54.95
$ 39.95
Hurry up! only 25 left
Subtotal: $ 39.95
Kotobukiya Frame Arms Type 48 Model 2 Kagutsuchi Otsu Sniper :RE2 Gustavii 1/100 Scale Model Kit

Kotobukiya Frame Arms Type 48 Model 2 Kagutsuchi Otsu Sniper :RE2 Gustavii 1/100 Scale Model Kit

$ 54.95 $ 39.95

Kotobukiya Frame Arms Type 48 Model 2 Kagutsuchi Otsu Sniper :RE2 Gustavii 1/100 Scale Model Kit

$ 54.95 $ 39.95